Екологічні проблеми Соснівки

 
 

Екологічні проблеми Соснівки
Екологічні проблеми Соснівки

Місто
Соснівка – типове шахтарське містечко Західної України. Воно виникло в 1957р. і розташоване 65 км північніше від обласного центру – м. Львова. Займає площу 1,98 км2. Населення міста налічує 11800 жителів, з них – 2.5 тис. - діти. В місті є гімназія, дві загальноосвітні і одна музична школи, будинок Просвіти, два дитячі садки, лікарня. Промислові підприємства на території міста відсутні.
Раніше у Соснівці було дуже чисто, і затишно. Місто було оточено мальовничими дібровами. Однак, з розвитком вугільної промисловості, ситуація змінюється. На сьогоднішній день на околицях міста знаходяться три вугільних шахти, а також ЦЗФ “Червоноградська” - найбільше в Європі підприємство по збагаченню вугілля (введено в експлуатацію у 1985р.). Власне останній об’єкт і є основним джерелом забруднення повітря, води і грунтів у регіоні.

Екологія

В радянський період нашої історії про екологію не прийнято було говорити. Комуністична пропаганда твердила, що тільки в капіталістичних країнах капіталісти, заради отримання прибутків, ні з чим не рахуються. Тим часом регіон м. Соснівки поступово перетворювався в зону екологічної катастрофи. Зараз сотні гектарів земель опинилися під териконами і хвостосховищами, а ще більші площі - підроблені гірничими виробками. Екологічна експертиза показала, що грунти, питна вода і повітря регіону забруднені солями важких металів та хімічними елементами І-ІІ класу небезпеки: стронцій, марганець, кобальт, фтор, натрій, барій, залізо, ртуть, кадмій, фосфор, свинець і інші.
З висновку незалежної екологічної експертизи: “…Наявність фтору та важких металів у ґрунті та воді сприяють їх акумуляції у рослинах, які споживаються населенням та тваринами. Серед проаналізованих рослин найбільш забрудненими виявилися коренеплоди. Як показали результати аналізу, серед досліджуваних елементів виявлено найбільше перевищення вмісту свинцю (для картоплі та кукурудзи це значення може становити більше, ніж два порядки і для буряку більше, ніж на порядок), вмісту нікелю (для картоплі та буряку в середньому перевищення може доходити до порядку, а у траві цей показник може доходити більше, ніж до півтора порядки), вмісту марганцю (встановлено невелике перевищення (до 2–3 разів) в буряку і кукурудзі, та більше, ніж на порядок у траві та картоплі), вмісту фтору (перевищення для картоплі становить у 6–8 разів більше, ніж середній показник по Україні та Росії, а для кормового буряка це значення може перевищувати до 10 разів)…”

Здоров’я дітей

На початку 90-х років стоматологи почали відмічати на постійних зубах дітей білі, жовті, коричневі та чорні плями. Групу дітей було обстежено на кафедрі дитячої стоматології Львівського медичного університету. Встановлено діагноз: гіпоплазія емалі зубів, флюороз. Число хворих дітей постійно зростало. Почалися пошуки причин захворювання. В м. Соснівку приїжджали багато комісій і окремих вчених, які досліджували стан здоров’я дітей і стан забруднення навколишнього середовища. Проблема була винесена на державний рівень. Згідно розпорядження тодішнього Прем’єр-міністра України Є. Марчука за № 759 від 11.12.1995 р., була призначена урядова комісія, під головуванням головного санітарного лікаря України. У висновках всіх комісій було відмічено, що причиною масового захворювання дітей є техногенне забруднення довкілля.
З висновку незалежної екологічної експертизи:
“…Висока концентрація елементів забруднювачів, що поступає в організм, негативно впливає, в першу чергу, на мінералізаційний процес і сприяє виникненню різних відхилень в органах і системах. Причиною дисгармонійного та різко дисгармонійного фізичного розвитку дітей (низький зріст), що проживають на даній забрудненій території, є шкідливі екологічні чинники шахтарського регіону Західної України, які впливають на поздовжній ріст кістяку дітей. У дітей з техногенно забрудненого регіону було виявлено однакову спрямованість зміни мікро- та макроелементного складу крові та волосся. За результатами аналізів, у порівнянні до регіональних норм виявлено підвищення Cr у крові та волоссі до 2 разів; Cd у крові - на порядок, а у волоссі - до двох порядків; Pb у крові - до 1,5 разів. Також виявлено, порівняно до регіональних норм, зменшення у крові Fe, Cu та Zn - до 1,5 разів, Mn – до 2 разів, а у волоссі дітей виявлено різке зменшення вмісту Fe та Mn (майже в 3 рази), Zn (у 7 разів)…”
Це не могло не позначитися на здоров’ї дітей.
З висновку незалежної екологічної експертизи:
хронічні порушення з боку шлунково-кишкового тракту - 53 %
рецидивуючі і хронічні бронхолегеневі захворювання - 25.5 %
хронічна ЛОР - інфекція - 87 %
неврози - 26,4 %
вегетативна лабільність -21,2%
міопія - 9,1 %
різні види алергії - 27 %
порушення обміну солей - 48 %
дизембріогенні стигми - 79,3 %
гіпоплазія емалі зубів - 68 %
поширена екзема, нейродерміт, важка форма бронхіальної астми, і інше.
У 80 % дітей спостерігалися симптоми загальної інтоксикації:
головна біль - 73,3 %
головокружіння - 38,6 %
відчуття слабкості - 39,7 %
порушення сну - 6,4 %
передчасна втома - 39,7 %
блювота - 17,3%
зниження апетиту - 27,7 %
болі в серці - 27,7 %
болі в животі - 19,8 %
болі в суглобах і м’язах нижніх кінцівок - 64 %
носові кровотечі -33 %
Особливо шкідливий вплив на здоров’я дітей мав фтор, вміст якого у питній воді перевищував ГДК в 3 - 4 рази. На сьогоднішній день внаслідок отриманої фтористої інтоксикації 68 % дітей м. Соснівки хворі флюорозом і гіпоплазією зубів, 540 дітей мають важкі форми хвороби. Проблема флюорозу полягає не тільки в косметичному дефекті зубів, - уражені практично всі внутрішні органи та системи дитячого організму. Крім того, колір зубів викликає зміни в психіці дитини, формує комплекс власної неповноцінності. Наприклад, деякі діти навчилися посміхатися не розкриваючи вуст, а старшокласникам і випускникам шкіл знайома процедура протезування зубів.
Яка подальша доля дітей - жертв фтористої інтоксикації не дає відповіді жодна комісія, жодний вчений.

Що робити?

На сьогоднішній день фахівці ще не можуть запропонувати ефективних методів лікування флюорозу і гіпоплазії. Вони рекомендують забезпечити дітям добре екологічно чисте харчування та регулярний відпочинок у екологічно чистих місцях. Кожного літа держава фінансує оздоровлення і відпочинок в Карпатах, в середньому - 400 дітей з м. Соснівки, що становить 20 % загальної потреби.
Незважаючи на катастрофічні наслідки екологічного забруднення, м.Соснівка не має офіційного статусу “зони надзвичайної екологічної ситуації”. Офіційні державні структури, зрозумівши, що для виправлення ситуації потрібні немалі кошти, зайняли очікувальну позицію: діти виростуть і розійдуться по світу, так як у Соснівці робочих місць немає. Маючи відповідну вказівку згори, лікарі протягом 9-ти років не ставили дітей з діагнозом “флюороз” на диспансерний облік незважаючи на те, що згідно затвердженого МОЗ України переліку хвороб, флюороз є підставою для диспансерного обліку хворих. В міській лікарні за ці ж роки не відбулося жодного покращення матеріальної бази стоматологічного відділення. Офіційна медична статистика в число хворих включає лише дітей шкільного віку, тобто діти, які закінчили школу - вже “здорові” Така позиція офіційної медицини викликає протест з боку населення Соснівки.
Батьки хворих дітей, провели чотири екологічних мітинги на захист довкілля і прав хворих дітей, на яких вимагають від найвищих органів влади:
- визнати м.Соснівку зоною надзвичайної екологічної ситуації;
- визнати населення м.Соснівки потерпілим від надзвичайної екологічної ситуації;
- розробити державну програму ліквідації причин та наслідків екологічної катастрофи;
- забезпечити 100% фінансування оздоровлення і відпочинку дітей в екологічно чистих регіонах; і інше.
Вони також звертаються до громадських правозахисних, екологічних, благодійних Всеукраїнських та Міжнародних неурядових організацій за підтримкою і допомогою.
Втомившись від безрезультативної переписки з високими чиновниками, батьки готуються захищати свої права в судовому порядку.
З метою вирішення екологічних та інших, пов’язаних з ними проблем, батьками хворих дітей Соснівки створено
Благодійний фонд “Еко-милосердя”.
Основними завданнями Фонду є:
- надання допомоги дітям, які потерпіли внаслідок екологічної катастрофи;
- сприяння розвитку природоохоронної справи;
- участь у наданні медичної допомоги населенню;
- сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, екологічна просвіта, тощо.
За рахунок добровільних пожертв Фонд споруджує дитячий благодійний стоматологічний центр.

Фонд шукає партнерів на місцевому, державному та міжнародному рівнях серед неурядових, наукових, освітніх, лікувальних, благодійних чи комерційних структур, або приватних осіб, готових поділитися своїм потенціалом для вирішення екологічних та пов’язаних з ними проблем м.Соснівки.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою:
БФ “Еко-милосердя”
вул. Галицька 2а, м. Соснівка, 80193, Львівська обл., Україна.
тел. +38 (03249) 4-01-25, 3-42-34, e-mail: sosnivka@meta.ua
http://ecomercy.io.ua
Президент фонду Павло Савчук


Создан 18 апр 2005  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником